Nghiên cứu khoa học

Khảo sát các yếu tố nguy cơ Đột quỵ và nhận thức đúng về bệnh Đột quỵ của người dân huyện Chợ Mới.Khảo sát các yếu tố nguy cơ Đột quỵ và nhận thức đúng về bệnh Đột quỵ của người dân huyện Chợ Mới.

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
tin nổi bật


hỏi đáp sức khỏe


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI