Bảng giá vật tư y tế 2023

Tìm
TTTênGiá lần 1
1  Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 75cm 300
2  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10cc + Kim 23G; 25Gx1'' 6.000
3  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc+Kim 26Gx1/2''; 25Gx5/8 50.000
4  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc+Kim 26Gx1/2''; 25Gx5/8 32.000
5  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc+Kim 26Gx1/2''; 25Gx5/8 32.000
6  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20cc+Kim 23G; 25Gx1'' 3.000
7  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3cc+ Kim 23G; 25Gx1'' 37.000
8  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3cc+ Kim 23G; 25Gx1'' 15.000
9  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3cc+ Kim 23G; 25Gx1'' 15.000
10  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5cc+Kim 23G; 25Gx1'' 30.000
11  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5cc+Kim 23G; 25Gx1'' 30.000
12  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5cc+Kim 23G; 25Gx1'' 80.000
13  Dây truyền dịch 15.000
14  Dây truyền máu 300
15  Khóa 3 ngã có dây Nubeno dài 25cm 1.600
16  Khóa 3 ngã có dây Nubeno dài 25cm 1.600
17  Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa 10.000
18  Kim luồn TM an toàn G20 có đầu bảo vệ bằng kim loại, có cánh, có cửa bơm thuốc 6.000
19  Kim luồn TM an toàn G22 có đầu bảo vệ bằng kim loại, có cánh, có cửa bơm thuốc 10.000
20  Ống tiêm 50cc, kim 23G 1ʹ, Luer lock 300
1 - 20 trong tổng số 20Số dòng hiển thị: <<<1>>>

hỏi đáp sức khỏe

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI