bảng giá thuốc 2015

Tìm
TTTên thuốcĐVTĐơn giá
1 998-2-117ACC 200mgGói 2.190
2 844-3-398ACETAZOLAMIDViên 693
3 260-3-172ACICLOVIR 800Viên 980
4 798-3-377Actidine 100Viên 1.540
5 260-3-171Acyclovir VPC 200Viên 399
6 86-3-056AdrenalinỐng 2.268
7 762-5-098Aerofor 200Hộp 196.600
8 1033-3-472AGI-CALCIViên 395
9 260-3-170AGICLOVIR 5%Tube 5.950
10 242-3-163AGI-COTRIMFViên 405
11 514-3-250AGIDOPAViên 695
12 429-3-206AGIFIVITViên 185
13 800-3-380AGILIZIDViên 309
14 775-3-372AGIMETPRED 16Viên 930
15 688-3-337AGIMOTIChai 8.050
16 213-3-142AGIMYCOBViên 1.275
17 233-3-160AGINALXICViên 696
18 754-3-367AGITRITINE 200Viên 789
19 999-3-446AGITUSSGói 1.190
20 66-3-044AGOSTINIViên 22.000
21 145-3-076AlbefarViên 3.532
22 653-3-300Alcool 70 độLít 25.200
23 671-3-319ALUMAG-SGói 1.800
24 693-3-340AlverinViên 105
25 988-3-434AMBRONViên 223
26 227-4-025AmfacinViên 820
27 483-3-222AMIDOROLViên 3.800
28 943-3-417AMINAZIN 1,25%Ống 1.250
29 943-3-416AMINAZIN 25 MGViên 97
30 1011-3-454AminolebanChai 104.000
1 - 30 trong tổng số 369Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5        >>>

hỏi đáp sức khỏe

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI